نیروهای متخصص و باتجربه
مشاوره تخصصی خرید تجهیزات
مشاوره تخصصی طراحی فضاها
نگهداری پیشگیرانه
خدمات فنی و تعمیرات تخصصی
فروش و کرایه محصولات تنفسی

سلامت بنیاد پارس

شرکت فنی و مهندسی سلامت بنیاد پارس سپاهان

شرکت فنی و مهندسی سلامت بنیاد پارس سپاهان با هدف ارائه خدمات فنی و مشاوره در زمینه تجهیزات پزشکی در سال 1390 تاسیس گردید و در مدت زمان کوتاهی توانست با تکیه بر توان تخصصی و فنی بالای خود، تجارب ارزشمندی در این خصوص کسب نماید و در جامعه متخصصین تجهیزات پزشکی جایگاه خود را تثبیت نماید.
با تلاش روزافزون مدیران و متخصصان شرکت و همچنین حمایت های مراکز درمانی و بیمارستانی، دامنه فعالیت شرکت در سطح کشور گسترش یافت و کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت، رضایت هر چه بیشتر مشتریان را به دنبال داشت.
این شرکت روند رو به رشد خود را حفظ کرده و علاوه بر ارائه خدمات تخصصی به فروش تجهیزات پزشکی در زمینه دستگاه های تنفسی، بیهوشی و تجهیزات تشخیصی و معاینه مبادرت نموده است. امید است در پناه ایزد منان و با تکیه بر تلاش و تخصص همکارانمان، گامی کوچک در راستای ارتقای سلامت میهن عزیمان، ایران برداریم.

      شرکت فنی مهندسی سلامت بنیاد پارس سپاهان با بهره گیری از نیروهای متخصص، به ارائه خدمات مهندسی پزشکی به کلیه مراکز درمانی می پردازد. این خدمات عبارتند از:

•             اجرای امور نگهداشت تجهیزات پزشکی بر اساس جدول زمانبندی

•             اجرای فرایندهای PM و کالیبراسیون

•             بازدیدهای دوره ای از تجهیزات پزشکی مرکز بر اساس جدول زمانبندی

•             نیاز سنجی، مشاوره و اجرا در امر خرید تجهیزات پزشکی، اعم از سرمایه ای و غیر سرمایه ای

•             مدیریت و نظارت بر اجرا فرآیند تعمیرات تجهیزات پزشکی

•             تدوین و اصلاح کلیه فرآیندهای تجهیزات پزشکی اعم از درخواست خرید و تعمیر، خرید خدمت و

•             نظارت بر صدور فاکتورهای خرید، تعمیرات و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

•             آموزش کاربری و نگهداشت تجهیزات پزشکی

•             راه اندازی نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی و شناسنامه دار کردن تجهیزات

•             مشاوره در امر طراحی، تجهیز و راه اندازی بخشها براساس تجهیزات منصوب، الزامات و چیدمان آنها

•             بررسی انطباق سایت های درمانی و تشخیصی براساس پروتکل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌ پزشکی

•             بررسی الزامات تاسیساتی مربوط به تجهیزات

•             تهیه راهنماهای کاربری سریع دستگاه ها جهت استفاده آسان و بهینه از تجهیزات پزشکی

قراردادهای خدمات مهندسی پزشکی شرکت با توجه به شرایط بیمارستان های مختلف به صورت زیر طبقه بندی می گردد:

•             قرارداد اسقرار نیرو در مرکز به صورت تمام وقت

•             قرارداد استقرار نیرو در مرکز به صورت نیمه وقت

•             قرارداد نگهداشت

•             قرارداد مشاوره

برخی از سوابق اجرایی شرکت در حوزه خدمات مهندسی پزشکی

واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان سپاهان اصفهان

•             اجرای فرآیند اعتباربخشی بیمارستان و مناسب سازی فرآیندها

•             تجهیز بخش نوزادان و زایشگاه

•             اجرای فرآیندهای PM و کالیبراسیون

•             بازدیدهای دوره ای از تجهیزات پزشکی مرکز بر اساس جدول زمانبندی

•             تجهیز اتاق عمل

•             راه اندازی سیستم امحا زباله بیمارستانی

واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان اشرفی خمینی شهر

•             اجرای فرآیند اعتباربخشی بیمارستان و مناسب سازی فرآیندها

•             اجرای فرآیندهای PM و کالیبراسیون

•             بازدیدهای دوره ای از تجهیزات پزشکی مرکز بر اساس جدول زمانبندی

واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان سعدی اصفهان

کارشناس مقیم : خانم مهندس ملک نژاد

•             اجرای فرآیند اعتباربخشی بیمارستان و مناسب سازی فرآیندها

•             اجرای فرآیندهای PM و کالیبراسیون

•             بازدیدهای دوره ای از تجهیزات پزشکی مرکز بر اساس جدول زمانبندی

•             تجهیز اتاق عمل

•             تجهیز بخش   NICU

•             برگزاری جلسات آموزشی کاربری تجهیزات پزشکی

واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان ساعی خمینی شهر

•             اجرای فرآیند اعتباربخشی بیمارستان و مناسب سازی فرآیندها

•             اجرای فرآیندهای PM و کالیبراسیون

•             بازدیدهای دوره ای از تجهیزات پزشکی مرکز بر اساس جدول زمانبندی